PRODUKTER

Informationskompendium: Flygutbildning från ett Skandinaviskt perspektiv

Informationskompendium för blivande piloter och piloter under utbildning

Verktyget som gör att du kan välja ett flygutbildningsalternativ grundat på kunskap. Unikt i sitt slag på den skandinaviska marknaden.

Innehållsförteckning    Sid. 2-3                                                                               

Egna förberedelser inför en flygutbildning    Sid. 4-6                                                                                                         

Följ råden i denna artikel så kommer du att finna att en krävande flygutbildning blir betydligt enklare att bemästra.                                      

Flygutbildningsbudget - Studieekonomi Sid. 7-9                                                                                                                                                    En hjälpreda så att du kan skapa en fungerande utbildningsbudget.

Medicinska undersökningar för piloter Sid. 10-15                                                                                                                                                 Vi besöker Flygmedicincentrum och samtalar med dess chef Jan Linder

Flygpsykologisk lämplighetsprövning "Himmel eller Helvete" Sid. 17-20                                                                                                   Intervju med flygpsykologerna Margareta Skyllberg och Inger Mårtensson Interpersona

Riskyrkeskandidater granskas grundligt Sid. 21-24                                                                                                                                         Artikel av Inger Mårtensson och Göran Åhman

Pilotrekrytering "Vilken kompetens söker marknaden" Sid. 25-28                                                                                                            Intervju Hans Jörgen Jensen SAS Airline

Svensk Pilotutbildning "Utbildningsvägar och möjligheter" Sid. 29-31                                                                             

Grundlig genomgång av de svenska utbildningsalternativen

Svensk Gymnasieutbildning med flygcertifikat på programmet Sid.32-33                                                                                                Intervju med biträdande rektor Lars Åke Lindholm

Pilotutbildning i USA Sid. 34-39                                                                                                                                                                                    Vi tittar lite närmare på möjligheter och fallgropar i USA

Engelsk Flygutbildning inför ett nytt Europacertifikat Sid. 40-42                                                                                                                         Vi besöker Oxford Air Training en av Europas största flygskolor

Pilotutbildning i regi av SAS FLIGHT ACADEMY Sid. 43-44                                                                                                                                  Intervju med Kapten Stein Arne Melsaeter SFA´s koordinator för ab initio utbildningen på flygskolan                                                              Norwegian Aviation College och European Aviation College

Framtidens pilotutbildning Sid. 45-48 Vi tittar närmare på olika framtidsscenarion

Nytt regelverk från Central studiemedelsnämnden för pilotstudier i bland annat USA Sid. 49-52        

Intervju med Erik Borg sakkunnig inom pilotstudier på CSN

De nya svenska utvandrarna Sid. 53-55                                                                                                         

 "Skandinaviska piloter vår senaste exportvara till USA"

Vart är den amerikanska flygutbildningen på väg? Sid. 56-59                                                                              

Intervju med Roland Desjardins, Director of Commercial Flight Operations på American Airlines Flight Academy i Dallas

Betala för praktik (Möjlighet eller slöseri) Sid. 60-65  Intervju med Johan Dahlfors, Styrman inom det svenska regionalflyget. Innehåller även frågor av betydelse vid val av praktik.

Betala för typinflygningar? Sid. 66-67                                                                                                                                                             Svensk Pilot Förening delar med sig av lite synpunkter i denna kontroversiella fråga. Bakgrundsinformation med exempel på olika förekommande program.

Arbetssöknadsprocessen för piloter Sid. 68-70                                                                                               

 "Varför är så många så dåligt förberedda och vad kan göras för att förbättra möjligheterna"

Akademisk vidareutbildning för aktiva piloter Sid. 71                                                                                         

 Nya möjligheter att kombinera arbete och studier för piloter

Datorbaserad utbildning Sid. 72-76

Arbetsbeskrivning (Pilot job discription and outlook, US market) engelska Sid. 77-80

Tips hur du väljer flygskola Sid. 81-85                                                                                                                                                            Relevanta frågor och tankar som hjälper dig hitta ett fungerande utbildningsalternativ.                                                             

 Engelska frågor.

Adresslista för piloter i Skandinavien Sid.86-101                                                                                                                                                   Ett arbetsredskap för den som söker arbete i Skandinavien. Flygtidskrav och beskrivningar av de olika flygbolagen.

Grundanalys av ett antal populära pilotutbildningar Sid. 102-111                                                                                                                         BF Scandinavian Aviation Academy (BF SAA), Norwegian Aviation College (NAC), North American Institute of Aviation (NAIA), Oxford Air Training School (OATS),   Tyler International School of Aviation (TISA).

Information angående boende, bilinköp osv. i USA. Sid. 112-115

USA Visum Sid. 116-118                                                                                                                                                                                     Artikeln beskriver på engelska de olika visumtyper som normalt kan komma ifråga för dig  som planerar amerikanska flygstudier. Visumens begränsningar och möjligheter tas upp samt de rent praktiska detaljerna vid ansökan om visum hos den amerikanska ambassaden   i Stockholm.

Vad kan ett amerikanskt flyguniversitet erbjuda svenska ungdomar Sid. 119-121                                                                   Grundläggande genomgång av kurser, kostnader och nyheter.

Svensk Pilotförening Sid. 123                                                                                                                                                                                Intervju med Erik G Levin angående utbildningsfrågor, loss of license frågor,  typutbildningsfrågor, löneutveckling och arbetsvillkor.

Artikel under uppbyggnad