FÖRETAGSPRESENTATION

Målsättning:

Att ge vederhäftig och ingående information i frågor rörande olika flygutbildningsfrågor. I frågor som rör kostnader, studiemedel, arbetsmarknad, framtidsutsikter, visum etc.

Att förbättra skandinaviska piloters möjligheter att ta sig ut på såväl den skandinaviska som den internationella arbetsmarknaden.

Att informera och påverka makthavares syn på pilotutbildning för att ge dessa en större förståelse och insikt om de problem som möter studenterna inom flygutbildning.

Att arbeta i syfte att underlätta studenternas finansiering av pilotutbildning främst genom studiemedel.

Att skapa/hitta internationellt konkurrenskraftiga utbildningar som leder till efterfrågade piloter på framtidens arbetsmarknad.

Medel:

Kort historik:

1992-2002 Artikel författare                                                                                                                                      Genomförde en marknadsanalys av flygutbildning i USA där de amerikanska skolorna med svenska representanter presenterades under 1992 och skrev den sexsidiga artikeln "Törs jag satsa på USA? " för Flygrevyn. Artikelförfattare med föjande artiklar införda i Flygrevyn : "Pilotutbildning i USA" Nr 3. 1996, "Pilotutbildning i Sverige- vägar och möjligheter" Nr 4, 1996, "Framtidens flygutbildning" Nr 5, 1996, "Flyglärare på burk" Nr. 1,1997.  "Jakten på mössan, grundläggande flygutbildning i Skandinavien" nr 7+8 2002                                                                                                                                                                      

1994                                                                                                                                                                  Konsult / Arrangör, SFC Stockholm Flight Convention. Grand Hotel Oktober 28 - 29, 1994. Skrev all text i mässbroshyren och sålde in mässan till de amerikanska deltagarna. Mässan arrangerades tillsammans med Thord Nossborn på Affärskraft. Stor assistans av SAS Flight Academy med dåvarande skolchefen Hans Nyman.

1996                                                                                                                                                             Databaserad utbildning. Startade gemensamt med Bromma Flygskola två arbetsstationer för video och dataflygsimulering med målsättningen att höja elevkompetensen för såväl konverterare som trafikflygarelever till ett förmånligt pris.

1997                                                                                                                                                                                                                         Hässlö Gymnasiet - Aviation College of Sweden Planering av studiebesök i Florida för skolans ledning för att hitta intressant vidareutbildning för skolans elever. Utvärdering av den svenska utbildningens status vid fortsättningsstudier i USA. Arbetar just nu med att finna vägar och möjligheter att kombinera flyguniversitetsstudier i USA med praktisk flygerfarenhet.

Flygutbildningskompendium                                                                                                                                                                               Primärt den skandinaviska  marknaden första utgåvan klar november 1997.