KONVERTERING

Konvertering av dina Utländska certifikat (FAA) till en JAA licens och ett CPL/IR med ATPL teori.

Konvertering kan idag inte genomföras från ett FAA certifikat till ett JAA certifikat. Däremot får du tillgodo räkna dig den flygtid du erhållit i USA när du tar din JAA certifikat. Du måste med andra ord flyga upp inför varje nytt enskilt certifikat.