FLYGPSYKOLOGI

Aviator International rekommenderar Interpersona för dina flygpsykologiska lämplighetesprövningar och bolagsprövningar. Se Interpersonas hemsida för mer information.

Informationskompendiet innehåller också två artiklar som behandlar de flygpsykologiska lämplighets- och bolagsprövningarna. På Interpersonas hemsida finner du ett antal länkar till intressanta Internet sajter. Ett liknande register finns också i informationskompendiet.