COMPUTER-BASED TRAINING

Databaserad utbildning. Behöver du råd eller assistans i dessa frågor kan Aviator International hjälpa dig. Ämnet har genomlysts i två artiklar för Flygrevyn.